Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło właśnie ogólnopolski konkurs na długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej. W konkursie udział wzięło 249 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł. W konkursie docenione zostały dwa projekty badawcze z Uniwersytetu w Białymstoku. To granty na badania, które będą realizowane przez kilka lat. Nagrodzony w konkursie projekt „Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł” autorstwa dr hab. Marzeny Liedke (kierownik projektu) i dr Piotra Guzowskiego, uzyskał grant w wysokości 631 400,00 zł.

Jak można przeczytać na stronie MNiSW, w ramach modułu Dziedzictwo narodowe wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych, a także projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/30-mln-na-wsparcie-dziedzictwa-narodowego.html