pan-olsztyn
10 naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku w tym 5 z Wydziału Historyczno-Socjologicznego zasiadło w nowo utworzonej Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. To czwarta komisja, która powstała w strukturze olsztyńsko-białostockiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. W skład prezydium komisji weszli: prof. dr hab. Halina Parafianowicz (zastępca przewodniczącego) oraz dr hab. Maciej Karczewski. Członkami Komisji zostali prof. dr hab. Małgorzata Kowalska, prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Antoni Mironowicz.
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie został powołany 11 grudnia 2014 r. Jak można przeczytać na stronie internetowej PAN, jego zadaniem jest m.in. integrowanie życia naukowego i kulturalnego w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, wspieranie badań naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej oraz upowszechnianie ich wyników, a także reprezentowanie tego środowiska przed centralnymi organami Polskiej Akademii Nauk. Ponadto oddział ma inicjować i prowadzić współpracę z krajami wschodniej Europy – Białorusią, Estonią, Litwą, Łotwą i Rosją.