KubaJuż dziś zapraszamy na jutrzejszą promocję książki połączoną z projekcją zdjęć Krzysztofa Jacka Hinza. We czwartek 15 grudnia br. o godz. 18.00 w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego spotkać będziecie się można osobiście z autorem publikacji Kuba. Syndrom wyspy. To reporterska książka o wyspie Fidela Castro: o rewolucji i dysydentach, o Kubańczykach, którzy obrażają rewolucyjną poprawność obyczajową szortami i sandałami. Jest tu dawna świetność Hawany, do której uciekali przed prohibicją amerykańcy mafiosi, są prosięta hodowane w wannach i jest krowa, która została bohaterką rewolucji. Autor wrósł w kubańską rzeczywistość jeszcze w latach 70., kiedy pierwszy raz odwiedził wyspę w ramach studenckiej wymiany. Wielokrotnie powracał na Perłę Antyli – najpierw jako korespondent, a później jako dyplomata ambasady RP.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wstęp wolny!