hist

12 grudnia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w sali 108A odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego wykonanego przez organizatorów projektu Akcja Historia. Film zawiera pogłębione wywiady z uczestnikami tamtych wydarzeń, wówczas studentami uczelni, działaczami „Solidarności” – dzisiaj profesorami Uniwersytetu. Przed projekcją krótką prelekcję dotyczącą tamtych wydarzeń wygłosi dr hab. Joanna Sadowska, Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego, zaś po projekcji krótki wykład poprowadzi dr hab. Jan Poleszczuk, który uczestniczył jako student w strajku okupacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Usłyszycie wiele ciekawych informacji i anegdot o których nie dowiecie się z podręczników historii.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Organizator:
NZS Białystok