bakanica11Polska - Słowacja - Węgry - Serbia - Czarnogóra - Albania - Grecja - Bułgaria - Serbia - Węgry - Słowacja - Polska

Zapewne większość studentów napotkało się z problemem przyswojenia wiedzy teoretycznej ulatującej z naszych umysłów często od razu po przekroczeniu progu sali egzaminacyjnej. Godziny spędzone przed stosem notatek, książek czy też innych materiałów przygotowawczych, nieprzespane noce. Jednak czy to wystarczy? Czy dla wnikliwego poznania różnic kulturowych, zagrożeń, charakterystyki regionów a przede wszystkim zrozumienia kształtujących się zjawisk społeczno- kulturowych wystarczy jedynie przeczytanie kilku książek? Każdy przyszły analityk czy politolog doskonale zdaje sobie sprawę, że aby coś pojąć trzeba dotrzeć jak najbliżej źródła zjawiska. Właśnie taką możliwość daje „Bałkanica 2017”. Jest to projekt organizowany od kilku lat przez dr Magdalenę El Ghamari, która wraz z grupami studentów i osobami chętnymi, prowadzi działalność naukową opartą na badaniach terenowych obszaru Bałkanów.

Dlaczego Bałkany?

Niesamowita różnorodność kulturowa oraz wynikające z niej zjawiska społeczno-kulturowe, migracje oraz zagrożenia związane z problemami Europy, warunkują swego rodzaju odmienność tego na pozór wciąż nie do końca znanego nam regionu. Spotkania w międzynarodowych ośrodkach badawczych i naukowych jak i współpraca z innymi jednostkami o podobnych celach, umożliwia uczestnikom wyjazdu poznanie odmiennych poglądów i kultur. Zorganizowane zadania w terenie dają szansę na pogłębienie wiedzy teoretycznej o niezbędną praktykę. W trakcie wyjazdu planujemy odwiedzić ośrodek dla Uchodźców na granicy serbskiej oraz dwie uczelnie w Albanii oraz Grecji oraz odbyć szereg wizyt z partnerami Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Fundacji El Karama, którzy dzięki swojej uprzejmości sfinansowali dla uczestników wizyty studyjne na Bałkanach. W tym roku biorąc pod uwagę korzystniejsze warunki atmosferyczne w tym rejonie, które pozwolą nam na spędzenie większej ilości czasu w terenie postanowiliśmy wyruszyć 1 lipca. Pierwszym punktem na naszej mapie są Węgry a dokładniej Balaton, gdzie przewidziany jest jeden nocleg, następnie kolejno:

1. Serbia – Belgrad (1 nocleg)
2. Czarnogóra – Ulcijn (1 nocleg)
3. Albania – Wlora ( gdzie spędzimy najwięcej czasu, aż 6 noclegów)
4. Grecja – Saloniki ( 2 noclegi)
5. Serbia – jednak tym razem miejscem naszego postoju staje się miejscowość Nisz (1 nocleg), oraz:
6. Węgry – Budapeszt (1 nocleg)

Projekt Bałkanica

Projekt „Bałkanica” ma na celu przede wszystkim ukazanie bałkańskiego tygla kulturowego, poznanie tamtejszego regionu i zrozumienie zjawisk społeczno-kulturowych warunkujących odmienności tego regionu. Niebezpieczeństwa związane z problemami Europy, zjawisko migracji, bezpieczeństwo społeczno-kulturowe wymagają dokładnej, analitycznej wiedzy, którą najlepiej poznać „w terenie”. Celem wyjazdu jest:

1. działalność naukowa w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego,
2. umożliwienie poznania obcej kultury i odmiennych poglądów poprzez spotkania zorganizowane na Bałkanach,
3. spotkania w międzynarodowych ośrodkach badawczych i naukowych,
4. uczestnictwo w konferencji naukowej połączone z wizytą w wybranej placówce naukowej,
5. współpraca z innymi ośrodkami i kołami naukowymi zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa kulturowego,
6. nawiązanie kontaktów z organizacjami i jednostkami o podobnych celach,
7. zdobywanie wiedzy praktycznej poprzez zadania organizowane w terenie.