prof-pasko-w-lozannieDr hab. Artur Pasko, prof. UwB, od 17-stu lat związany z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym, został członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej - organu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Polska Akademia Olimpijska – „grupuje czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy - jako wybitni znawcy olimpizmu - rozwijają i propagują tę ideę w społeczeństwie, a także tworzą - poprzez swe dzieła i słowo żywe - atmosferę humanistycznej refleksji nad sportem jako składnikiem kultury nowoczesnej.” Głównym zadaniem PAO jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem, a także organizacja konferencji, wystaw i wydawnictw, inicjowanie w kraju i za granicą współpracy ze związkami sportowymi oraz regionalnymi centrami olimpijskimi.