Uprzejmie informujemy, że w piątek 25 listopada 2016 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w godzinach 8.00-9.30 obowiązywać będą godziny dziekańskie (wolne od zajęć dydaktycznych).