0x0Czy i jak społeczeństwo może wpływać na poziom bezpieczeństwa lokalnego? Jaką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywa policja, a jaką media? To tylko niektóre tematy spotkania, na które zaprasza Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Sympozjum naukowo-praktyczne "Współpraca obywatelska na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa" objęte zostało honorowym patronatem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego. Zapraszamy!

Więcej na: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/o-krajowej-mapie-zagrozen-bezpieczenstwa-na-uniwersytecie-w-bialymstoku.html