Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która zaplanowana została na 10 października 2016 r. godz. 12.00 w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego poniedziałek 10 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.