Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie zaprasza
członków Kolegium Elektorów Wydziału na zebranie wyborcze,
którego celem są wybory Prodziekana ds. Nauki.

Zebranie odbędzie się 2 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00, w sali 108 A
Wydziału Historyczno-Socjologicznego przy Pl. Uniwersyteckim 1.

Prosimy o niezawodne przybycie.