Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach  zagrożenia

 9 maja 2016 r. Aula Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB

Program:

11:30-12:40  aula WH-S (I-sze piętro)
- Jak poprawnie korzystać z numeru alarmowego 112?
Rozmowa z Panią Mileną Domasiewicz, Operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.Część praktyczna połączona z możliwością zadawania pytań.

- Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy?
Rozmowa z Panem Mariuszem Beckiem, Ratownikiem Medycznym. Część praktyczna połączona z możliwością zadawania pytań.

13:00-13:40, s. 46
- Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy?
Część praktyczna prowadzona przez Pana Mariusza Becka, Ratownika Medycznego. Możliwość czynnego uczestnictwa w grupach do 30 os.

13:50-14:30, s. 46
- Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy?
Część praktyczna prowadzona przez Pana Mariusza Becka, Ratownika Medycznego. Możliwość czynnego uczestnictwa w grupach do 30 os.

Zakończenie, s. 46