W związku z odbywającymi się Juwenaliami

w dniach 5-6 maja 2016 r. od godz. 16:20

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego

ustanawia godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.