dobro

Dr hab. Adam Czesław Dobroński został laureatem pierwszego stopnia tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Został uhonorowany za badania i popularyzację historii ziem północno-wschodniej Polski, w tym Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs organizuje Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" z Łomży. Więcej informacji o konkursie pod adresem www.stopkapress.com.pl