DSC4029Odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadane przez ministra kultury za prace nad ratowaniem dziedzictwa narodowego poza granicami Polski, wręczono podczas III Międzynarodowego Kongresu Naukowego poświęconego tej tematyce, odbywającego się na Uniwersytecie w Białymstoku w dniach 30 IX - 02 X 2015 r.

Odznaki wręczył dyrektor departamentu dziedzictwa kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Miler. Podkreślił, że bez działalności tych osób "obraz polskiego dziedzictwa nie byłby pełny", wnoszą one "olbrzymie zasługi" w inwentaryzacji zabytków na terenie dawnej Rzeczpospolitej. "Bez wiedzy o tym dziedzictwie nie jest możliwy prawdziwy obraz naszej kultury, naszych dokonań w historii Polski".