W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2015/2016

która odbędzie się 1 października 2015 r. w godz. 13.00-14.30

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego

ustanawia godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.