Dr Bartosz Kuźniarz Prodzekan ds. Dydaktycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku znalazł się w gronie zwycięzców VIII edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych.


Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymują je naukowcy, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i mają znaczący dorobek naukowy.  Do konkursu wpłynęło ponad 500 wniosków, spośród nich wyłoniono 137 laureatów. Reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych.

Szczegóły na stronie http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-dla-mlodych-badaczy.html