W dniu 30 września 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki przeprowadzonej oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Wydział Historyczno-Socjologiczny otrzymał kategorię "A".
Jest to potwierdzenie najwyższego poziomu naukowego pracowników Wydziału oraz docenienie prowadzonych projektów badawczych.